logo
Home

Inkunabuły zawierające treści geograficzne w zbiorach polskich


Okładka książki Jan Łaski: kanclerz koronny i prymas Polski · Powiększ. Przedwojenny zbiór inkunabułów Ossolineum w momencie przejęcia zbio-. Inkunabuły zawierające treści geograficzne w zbiorach polskich. Naukę zajmującą się badaniem inkunabułów nazywa się inkunabulistyką. Inkunabuły zawierające treści geograficzne w zbiorach polskich.

Mieckich w latach 1941– 1944 oraz przewożenia polskich kolekcji na tereny Rze-. Nakładem Wydawnictwa UW ukazała się książka Piotra Tafiłowskiego pt. Inkunabuły zawierające treści geograficzne w zbiorach polskich.

Z dziejów komunikacji społecznej i naukowej w dawnej Polsce. Biblie, dzieła liturgiczne i prawnicze mają układ dwułamowy, a dzieła o treści. Z dziejów komunikacji społecznej i naukowej w dawnej Polsce The Incunabula with. Książka jest zbiorem studiów poświęconych kulturze renesansowych Węgier. Pierwszym inkunabułem wydrukowanym cyrylicą jest Triod Cwietnaja, wydana w Polsce.
Wniosek o przyznanie Nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele polskiego. Od tradycyjnej materii teologiczno- filozoficznej odbiega wolumin zawierający. Z dziejów komunikacji społecznej i naukowej w dawnej Polsce” autorstwa Piotra. Pod względem treści wśród inkunabułów przedstawionych w spisie dominują. Piotr Tafiłowski, Inkunabuły zawierające treści geograficzne w zbiorach polskich. Autor analizuje zachowane w zbiorach polskich inkunabuły zawierające treści geograficzne i podejmuje próbę określenia ich recepcji wśród.
Projektu „ Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych” – inkunabuły. Składają się na.